Συνεργάτες MegaData

Δικηγόρος Θεοδώρα Χατζηπαντελίδου-Δημητρακά

Η δικηγόρος Θεοδώρα Χατζηπαντελίδου-Δημητρακά σας παρέχει την καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση στην έδρα της στη Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Αναλαμβάνουμε και διεκπεραιώνουμε με τον καλύτερο τρόπο υποθέσεις από το Ποινικό Δίκαιο, υποθέσεις από το Οικογενειακό και το Κληρονομικό Δίκαιο, υποθέσεις από κάθε είδους σύμβαση, καθώς και υποθέσεις που αφορούν ακίνητο και τακτοποίηση ακινήτου στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

Μετάβαση στην ιστοσελίδα »